Kurullar

Onursal Başkan
Prof. Dr. Ferhan ÖZ

Başkan
Prof. Dr. Hakan Birkent

Genel Sekreter
Dr. Öğr Üyesi Necati Enver

Düzenleme Kurulu
Ahmet KONROT
Burak BİLGİLİ
Elçin TADIHAN ÖZKAN
Fidan KURT KASAPBAŞI
Hakan COŞKUN
Haldun OĞUZ
Kayhan ÖZTÜRK
Kürşat YELKEN
Sevtap AKBULUT
Seyhun TOPBAŞ
Seher ŞİRİN