Bilimsel Program

SAAT SALON A SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
13:00-14:00 Açılış Töreni     15:30-16:30 Antoine Palloc ile Masterclass
14:00-14:30 Açılış Konseri
İTÜ TMDK Korosu

Şef: Fidan Kurt Kasapbaşı

 

14:30-16:00 Panel-Ses Bozuklukları
Oturum Başkanı:
Murat Toprak
Moderatör:
Ferhan Öz
14:30-16:00 Workshop-Dil Konuşma Terapistleri için Temel Şan Eğitimi
  Necati Enver, Haldun Oğuz, Esra Özcebe, Kürşat Yelken, Sevtap Akbulut Ayhan Helvacı, Elif Orhon
16:00-16:30 Kahve Molası
16.30-18:00 Ustalara Saygı Oturumu 16.30-18:00 Workshop-Ses Terapisi Uygulamaları
Oturum Başkanı: Seyhun Topbaş
16.30-18:00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı : Mehmet Burak Aşık

16:30-17:30

Antoine Palloc ile Masterclass

16.30-17:00

Klasik Müzik
Moderatör: Burak Bilgili
Konuk: Suat Arıkan

Burak Eren Erarslan
Eda Uzuner
Elçin Tadıhan Özkan
Gamze Yeşilli Puzella
Maral Yeşilyurt
S-03 Comparison Of Jet Ventilation And Classical Intubation Anesthesia İn Direct Laryngoscopic Procedures - Salih Cengiz Meral
S-05 Tek Taraflı Vokal Kord Paralizisi Hakkında En Fazla İlgi Gören 100 Makale: Altmetrik Analiz - Nurullah Türe
S-06 Effectıveness Of Group Vocal Hygıene Traınıng To Teachers By Telepraktıce Method - Ayşe İlayda Mutlu
S-07 First Time Ever Inside View Of The Azerbaijani Khanende's Vocal Tract Applying Real-Time Dynamic Mri While Singing Bayaty-Shiraz And Mahur-Hindi Mugham Modes - Alexandria Sultan von Bruseldorff
S-08 Disfonili Hastalarda Reflü Semptom İndeks Ölçeğindeki Ses Kısıklığı Parametresinin Sonuca Olan Etkisi - Ebru Karakaya Gojayev
S-09 Total Larinjektomili Bireylerde Kullanılan Ses Restorasyon Yöntemlerinin Koku Fonksiyonu Üzerine Etkisi - Rıdvan Başaran
S-10 Eğitmenlerin Ses Hijyeni Farkındalıklarının İncelenmesi - Şevval Fidan
S-11 Türkiye’de Ses Bozuklukları Alanında Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi - Ceren Söğüt
S-12 A Method For Diagnosing Laryngopharyngeal Reflux At An Early Stage - Gulnur Nukusbekova
S-13 The Objective and Subjective Changes in Voice of Patients with Polycystic Ovarian Syndrome - Hilal Eslek Dönmez
S-14 Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Yorgunluğu, Ses Handikap İndeksi Ve Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Kübra Tetik Hacıtahiroğlu
S-15 Ses Bozukluğu Olan Din Görevlilerin Sesleriyle İlişkili Mesleki Alanda Yaşadıkları Deneyimleri: Fenomenolojik Çalışma - Ayşegül Sarı
S-47 The Psychologıcal And Physıcal Impacts Of Covıd-19 On Professıonal And Amateur Sıngers – Canan Özgür
S-49 The Nekrasov Cossacks: Russian-Turkish Synthesis In Singing And Speech - Maria Isaeva
   
17:00-17:30 Türk Halk Müziği
Moderatör: Erhan Uslu
Konuk: Ümit Tokcan
17:30-18:00 Klasik Türk Müziği
Moderatör: Gülşah Sönmez
Konuk: Melihat Gülses
SAAT SALON A SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:00-10:30 Panel-Ses Bozukluklarında Tanı
Moderatör: Hakan Coşkun
09:00-10:30 Panel-Türk Coğrafyasında Profesyonel Sese Yaklaşım
Oturum Başkanı: Özgür Yiğit
Moderatör: Ramil Hashimli
09:00-10:30

Ses Eğitiminde Güncel ve Farklı Yaklaşımlar
Moderatör: Serhan Bali

 

 
  Seyhun Topbaş, Mehmet Akif Kılıç, Seher Şirin, Özlem Önerci Çelebi, Sevtap Akbulut Laringeal Biomechanics of Mugham Singing
Ramil Hashimli, Alexandria Sultan Von Bruseldorff
Şebnem Ünal, Zibelhan Dağdelen, Laçin Modiri

 

 

 

 
Тhe Acоustic Analysis Results Of Voice of The Patients with Organic and Functional Dysphonias
Khaydarova Gavkhar
Kazakh Traditional Singing: Regional Peculiarities and Acoustic Aspects
Toguzbayeva Dinara
Problems in Phoniatric Service in The Republic of Kazakhstan
Aliya Turayeva
Perfection of The Treatment, Course and Prognosis for Various Dysphonias of Organic Genezis
Shoira Makhamadaminova
10:30-11:00 Kahve Molası 10:30-11:30 Antoine Palloc ile Masterclass
11:00-12:30 Konferans:
Oturum Başkanı: İlter Denizoğlu
11:00-12:30 Workshop-Vokal Hijyen
Mehmet Burak Aşık
Korhan Sezin
Ayhan Helvacı
11:00-12:30 Workshop-Diksiyon ve Beden Dili
Aylin Şengün Taşçı

11:30-12:30

Antoine Palloc ile Masterclass
11:00-11:30

What is Damping and Which Laryngeal Mechanism Does It Undergo?
Franco Fussi

       
11:30-12:00 Bubble-Mask: A Combined Device For Warming-Up and Rehabilitation
Franco Fussi
12:00-12:30 The Role of The Hyoid Bone in Singing, Between Energy and Lightness
Eleonora Bruni
   
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:00 Konferans:
Oturum Başkanı: Seyhun Topbaş
13:30-15:00 Konferans:
Oturum Başkanı: Laçin Modiri
13:30-15:00 Workshop-Ses Terapisi İçin Müzik Dili
Ardan Beyarslan
Doğan Balcı

13:30-14:30

Antoine Palloc ile Masterclass
13:30-14:00 Quantification The Severity Of Perceived Phonatory Tremor
Youri Maryn
13:30-14:15 Mix and Belting: Emissions in Comparison
Anatomical and Physiological Characteristics, Risks and Pedagogy
Erika Biavati
14:00-14:30 Glottal Stop Production
Youri Maryn
14:15-15:00 Vocal Pedagogy Meets Rehabilitation: A Proposal For Sulcus Vocalis
Experimental Voice Training for Managing Sulcus and Vergeture
Erika Biavati
14:30-15:00 How to Not Affect The Voice ... Toward Placebo Techniques in Voice Therapy Outcome Research
Youri Maryn

14:30-15:30

Antoine Palloc ile Masterclass
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:00 Panel-Olgularla Ses Bozukluklarına Multidisipliner Bakış
Moderatör: Gürsel Dursun
15:30-17:00 Konferans
Oturum Başkanı:
Hakan Birkent
15:30-17:00 Panel-Koroda Ses Eğitiminin Önemi
Moderatör: Sevtap Akbulut
   
  Youri Maryn, Franco Fussi, Erika Biavati, Emel Çadallı Tatar, Erhan Demirhan

Phonomicrosurgery in Professional Singers
Markus Hess

Konferans-Vocal Fold Hemorrhage
Markus Hess

Zoran Stanisavljevic, Bülent Halvaşi, Başak Doğan, Aykut Önder Sarıçiftçi, Masis Aram Gözbek    
17:00-18:30 Workshop-How I do it:Complete Acoustic Voice Assessment
Youri Maryn
17:00-18:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı : Mehmet Burak Aşık
17:00-18:30 Workshop-Videolaringostroboskopi
Kürşat Yelken
Necati Enver
Sevtap Akbulut
Bengü Çobanoğlu
      S-16 Obstrüktif Uyku Apnesi Nedeniyle Robotik Dil Kökü Rezeksiyonu Ve Epiglottoplasti Yapılan Hastalarda Erken Dönem Ses Değerlendirmesi - Kamil Hakan Kaya
S-17 Sağlıklı Sese Sahip Okulçağı Çocuklarında Fonotravma Davranışı, Vokal Hijyen Bilgi Düzeyi Ve Sesle İlişkili Algısal Değerlendirme Bulgularının İncelenmesi: Preliminer Çalışma - Özlem Beşik Topçu
S-18 Cerrahi Yüz Maskeli Ve Maskesiz Olarak Disfonik Bireylerden Elde Edilen Akustik Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Beyza Sena Peru
S-19 Ses Bozuklukları Hakkındaki Türkçe İnternet Bilgilerinin Kalitesi ve Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi - Ayşe Nur Demirci
S-20 Kas Gerim Disfonisinde Laringofaringeal Reflü Tedavisinin Yeri - Selen Alpergin
S-21 Fonatuar Aerodinamik Analiz Ölçüm Parametrelerine Ait Tanısal Doğruluk Değerleri - Büşra Çınar
S-22 Silikon Tüp Ve Maskeli Silikon Tüp Egzersizlerinde Farklı Uygulama Sürelerinin Çeşitli Zaman Noktalarında Ölçülen Akustik Ve Elektroglottografik Parametrelere Etkisi - Serenay Tulunoğlu
S-23 Fonksiyonel Disfonisi Olan Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinde Bütüncül Ses Terapisinin Etkliliği - Eren Balo
S-24 Total Larenjektomi Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi - Buse Çetinkaya
S-25 Öğretmenlerin Yüz Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitimdeki Ses Semptomlarının İncelenmesi - Ayşe Nur Demirci
S-26 Türkçe Konuşan Trans Kadınların Yapılandırılmış Ve Yarı Yapılandırılmış Konuşma Örneklerine Ait Perde, Gürlük, Entonasyon Ve Rezonans İle İlişkili Akustik Parametreler İle Öz Değerlendirme Ölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Damlasu Yağcıoğlu
S-27 Detection Of Tongue Edema With Ultrasonography During Suspension Laryngoscopy; Preliminary Results - Fakih Cihat Eravcı
S-28 Vokal Kord Nodüllerinde Direk Ve İndirekt Ses Terapisi Etkinliği - Taşkın Tokat
S-29 Ses Bozukluklarının Algısal Değerlendirmesinde Disiplinler Arası Farklılıkların Araştırılması - Eylül Birkent
S-30 Konservatuar Öğrencilerinde Web Tabanlı Ses Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Müge Özçelik Korkmaz
   
SAAT SALON A SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:00-10:30 Panel-Profesyonel Ses Bozukluklarında Tedavi
Oturum Başkanı: Haldun Oğuz
09:00-10:30 Workshop-Acoustic Voice Quality Index
Youri Maryn

10:30-11:30

Antoine Palloc ile Masterclass
  Franco Fussi, Elenora Bruni, İlter Denizoğlu, Eylül Birkent, Markus Hess
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30

Konferans
Oturum Başkanı:
Kürşat Yelken


11:00-12:30 Workshop-Ses Bozukluklarında Lazer Uygulamaları
Markus Hess, Esin Özlem Atmış
11:00-12:30 Konferans - Respiratory Retraining
Moderatör:
Esra Özcebe

11:30-12:30

Antoine Palloc ile Masterclass
11:00-11:45 Bruni Extreme Supraglottic Training: Implications in Singing Pedagogy in Speech Therapy Rehabilitation
Eleonora Bruni, Franco Fussi
  Kronik Öksürük ve Paradoksal Vokal Fold Hareket Bozukluğunda Dil ve Konuşma Terapisi Yaklaşımları
Fatma Esen Aydınlı, Elif Tunç Songur
11:45-12:30 The New Challenges of Vocal Coaching: Preparing The Artist For Performance During The Pandemic.
Online Work, in Presence, on Stage

Eleonora Bruni
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:00 Workshop-Şan Egzersizlerinin Endoskopik Değerlendirilmesi
Güzin Gürel, Sevtap Akbulut
13:30-15:00 Workshop-Pillars of Voice 1 13:30-15:00 Workshop-Ses Değiştirme tedavileri

13:30-14:30

Antoine Palloc ile Masterclass
 

Breathing: Didactical Strategies to Improve Inspiration, Breath Support and Muscle Relaxation
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Larynx: Didactical Strategies to Manage The Different Mechanisms and Emissions
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Resonance: Didactical Strategies to Perceive and Manage The Vocal Tract

Erika Biavati, Eleonora Bruni

Kürşat Yelken
Eylül Birkent
Necati Enver
Elad Azizli

14:30-15:30

Antoine Palloc ile Masterclass
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:00 Panel-Fonksiyonel Ses Bozuklukları-Vakalar Eşliğinde Tedavi Yaklaşımı
Moderatör: Ozan Özgürsoy
15:30-17:00 Workshop-Pillars of Voice 2 15:30-17:00 Panel-Ses Bozukluklarında Zor Olgular
Moderatör:
Haldun Oğuz

 

 
  Afaq Abbasova, Eren Balo, Aydan Baştuğ Dumbak, Gayem Köprücü, Müge Özçelik Korkmaz

Breathing: Didactical Strategies to Improve Inspiration, Breath Support and Muscle Relaxation
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Larynx: Didactical Strategies to Manage The Different Mechanisms and Emissions
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Resonance: Didactical Strategies to Perceive and Manage The Vocal Tract

Erika Biavati, Eleonora Bruni

Markus Hess, İlter Denizoğlu, Hakan Coşkun, Zahide Çiler Büyükatalay, Fatma Esen Aydınlı
17:00-18:30 Panel-Ses ve Yaşlanma
Moderatör: Ahmet Konrot
17:00-18:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Bengü Çobanoğlu
17:00-18:30 Workshop-DoctorVox Terapi Tekniğine Giriş Kursu
İlter Denizoğlu

 

 
  Ayşe Sezerman, Franco Fussi, Elif Meryem Ünsal Akkaya, Youri Maryn, Mehmet Burak Aşık   S-01 Effect Of Vocal Hygıene Training Via Vıdeoconference In Teachers - Selmin Karataylı Özgürsoy
S-31 Günlük Yaşam Alışkanlıklarının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi - Dilek Demiral Özgedik
S-32 Pediatrik Vokal Kord Nodülü Olan Hastalara Uygulanan Vokal Fonksiyon Egzersizlerinin Süre Açısından Değerlendirilmesi - Döndü Ünsal
S-33 Konservatuar Öğrencilerinin Ses Sağlığı Ve Ses Farkındalıklarına Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi - Eren Balo
S-34 Türkçe Ses Handikap İndeksi-10’un Kesim Değerlerinin Belirlenmesi - Emel Tahir
S-35 Vokal Kord Kistlerinin Özellikleri Ses Kalitesini Etkiliyor Mu? - Esma Altan
S-36 Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinde Sesle İlişkili Yaşam Kalitesinin Sesi Etkileyen Faktörlerle İlişkisi - İlayda Çelik
S-37 Fleksibl Endoskopik Yutma Değerlendirmesinde Saptanan İnsidental Laringeal Bulgular - Sibel Yıldırım
S-38 Comparıson Of Flexıble Dıstal Chıp Endoscope And Rıgıd Telescope By Cold Lıght, Narrow Band Imagıng And Stroboscopy In Dıagnosıs Of Vocal Fold Nodule And Sulcus Vocalıs - Sinem Kara Peker
S-39 Açık Septorinoplasti Yapılan Hastaların Preoperatif Ve Postoperatif Akustik Analizlerinin Karşılaştırılması - Gamze Çiftçi
S-40 Dil Ve Konuşma Terapistlerinin Gerçekleştirdikleri Ses Terapisi Uygulamalarında Pandeminin Etkisi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi - Begüm Altunbaş
S-41 Mutational Falsetto – Our Experience - Sanja Krejovic Trivic
S-42 Botulinum Toxin Injection in Ventricular Dysphonia; An Unusual Treatment - Reham Abdelwakil Ibrahim
S-43 Botulinum Toxin injection in Bilateral Vocal Fold Immobility - Reham Abdelwakil Ibrahim
S-45 Ses Feminizasyon Cerrahisi Geçirmiş Trans Kadınlar İle Ciskadınların Akustik Ve Algısal Ses Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması - Elif Ezgi Işık
S-46 Profesyonel Ses Perspektifinden Ağız ve Diş Sağlığı Yaklaşımları: Ortodontik Tedavi Süreci - Gül Fahriye Evren
       
18:30-19:30 Dünya Ses Günü Konseri
Chromas Korosu

Şef: Başak Doğan
   
SAAT SALON A SAAT SALON B SAAT SALON C
09:00-10:30 Panel-Nörojenik Ses Bozukluklarında Tedavi
Moderatör: Elif Aksoy
09:00-10:30 Panel-Ses Bozukluklarında DKT Açısından Değerlendirme
Moderatör: Bülent Gündüz
  Mustafa Şahin, Selmin Özgürsoy, Volkan Sünter, Serkan Bengisu, Gamze Yeşilli Puzella Safiye Tekkeli, Önal İncebay, Özlem Cangökçe Yaşar, Elife Barmak
10:30-12:00 Panel- Pediatrik Ses Bozuklukları
Moderatör: Kayhan Öztürk
10:30-12:00 Konferans:Profesyonel Ses Bozukluklarında Şan Eğitiminin Rolü
Moderatör: Tülin Malkoç
  Arzu Tüzüner, Ceki Paltura, Esin Özlem Atmış, Elçin Tadıhan Özkan, Özgül Gergin Tuğçem Aslan Kar, Elif Orhon, Özlem Öner, Ardan Beyarslan, Seta Kürkçüoğlu, Gül Fahriye Evren
12:00-12:30

Kapanış Töreni ve Konseri

Antoine Palloc ile Masterclass Konseri