Scientific Program

TIME HALL A TIME HALL B TIME HALL C TIME HALL D
13:00-14:00 Opening Ceremony    

15:30-16:30

Masterclass with Antoine Palloc
14:00-14:30 Opening Concert
ITU TMDK VOICE EDUCATION DEPARTMENT CHORUS
Chef:
Fidan Kurt Kasapbaşı
14:30-16:00 Discussion-Voice Disorders
Chair:
Murat Toprak
Moderator:
Ferhan Öz
14:30-16:00 Workshop-Basic Vocal Training for Speech and Language Therapists
  Necati Enver, Haldun Oğuz, Esra Özcebe, Kürşat Yelken, Sevtap Akbulut Ayhan Helvacı, Elif Orhon
16:00-16:30 Coffee Break
16.30-18:00 Tribute to Masters 16.30-18:00 Workshop- Voice Therapy Practice
Chair:
Seyhun Topbaş
16.30-18:00 Oral Presentations
Chair: 
Mehmet Burak Aşık

16:30-17:30

Masterclass with Antoine Palloc

16.30-17:00

Classical Music
Moderatör: Burak Bilgili
Speaker: Suat Arıkan

Burak Eren Erarslan
Eda Uzuner
Elçin Tadıhan Özkan
Gamze Yeşilli Puzella
Maral Yeşilyurt
S-03 Comparison Of Jet Ventilation And Classical Intubation Anesthesia İn Direct Laryngoscopic Procedures - Salih Cengiz Meral
S-05 Tek Taraflı Vokal Kord Paralizisi Hakkında En Fazla İlgi Gören 100 Makale: Altmetrik Analiz - Nurullah Türe
S-06 Effectıveness Of Group Vocal Hygıene Traınıng To Teachers By Telepraktıce Method - Ayşe İlayda Mutlu
S-07 First Time Ever Inside View Of The Azerbaijani Khanende's Vocal Tract Applying Real-Time Dynamic Mri While Singing Bayaty-Shiraz And Mahur-Hindi Mugham Modes - Alexandria Sultan von Bruseldorff
S-08 Disfonili Hastalarda Reflü Semptom İndeks Ölçeğindeki Ses Kısıklığı Parametresinin Sonuca Olan Etkisi - Ebru Karakaya Gojayev
S-09 Total Larinjektomili Bireylerde Kullanılan Ses Restorasyon Yöntemlerinin Koku Fonksiyonu Üzerine Etkisi - Rıdvan Başaran
S-10 Eğitmenlerin Ses Hijyeni Farkındalıklarının İncelenmesi - Şevval Fidan
S-11 Türkiye’de Ses Bozuklukları Alanında Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi - Ceren Söğüt
S-12 A Method For Diagnosing Laryngopharyngeal Reflux At An Early Stage - Gulnur Nukusbekova
S-13 The Objective and Subjective Changes in Voice of Patients with Polycystic Ovarian Syndrome - Hilal Eslek Dönmez
S-14 Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Yorgunluğu, Ses Handikap İndeksi Ve Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Kübra Tetik Hacıtahiroğlu
S-15 Ses Bozukluğu Olan Din Görevlilerin Sesleriyle İlişkili Mesleki Alanda Yaşadıkları Deneyimleri: Fenomenolojik Çalışma - Ayşegül Sarı
S-47 The Psychologıcal And Physıcal Impacts Of Covıd-19 On Professıonal And Amateur Sıngers – Canan Özgür
S-49 The Nekrasov Cossacks: Russian-Turkish Synthesis In Singing And Speech - Maria Isaeva
   
17:00-17:30 Turkish Folk Music
Moderatör: Erhan Uslu
Speaker: Ümit Tokcan
17:30-18:00 Classical Turkish Music
Moderatör: Gülşah Sönmez
Speaker: Melihat Gülses
TIME HALL A TIME HALL B TIME HALL C TIME HALL D
09:00-10:30 Discussion-Diagnosis of Voice Disorders
Moderator:
Hakan Coşkun
09:00-10:30 Discussion-Professional Voice in Turkic Nations
Chair: Özgür Yiğit
Moderator: Ramil Hashimli
09:00-10:30

Discussion - Current and Different Approaches in Voice Training
Moderator: Serhan Bali

 

 
  Seyhun Topbaş, Mehmet Akif Kılıç, Seher Şirin, Özlem Önerci Çelebi, Sevtap Akbulut Laringeal Biomechanics of Mugham Singing
Ramil Hashimli, Alexandria Sultan Von Bruseldorff
Şebnem Ünal, Zibelhan Dağdelen, Laçin Modiri

 

 

 

 
Тhe Acоustic Analysis Results Of Voice of The Patients with Organic and Functional Dysphonias
Khaydarova Gavkhar
Kazakh Traditional Singing: Regional Peculiarities and Acoustic Aspects
Toguzbayeva Dinara
Problems in Phoniatric Service in The Republic of Kazakhstan
Aliya Turayeva
Perfection of The Treatment, Course and Prognosis for Various Dysphonias of Organic Genezis
Shoira Makhamadaminova
10:30-11:00 Coffee Break

10:30-11:30

Masterclass with Antoine Palloc
11:00-12:30 Conference:
Chair: İlter Denizoğlu
11:00-12:30 Workshop-Vocal Hygiene
Mehmet Burak Aşık
Korhan Sezin
Ayhan Helvacı
11:00-12:30 Workshop-Diction and Body Language
Aylin Şengün Taşçı

11:30-12:30

Masterclass with Antoine Palloc
11:00-11:30

What is Damping and Which Laryngeal Mechanism Does It Undergo?
Franco Fussi

       
11:30-12:00 Bubble-Mask: A Combined Device For Warming-Up and Rehabilitation
Franco Fussi
12:00-12:30 The Role of The Hyoid Bone in Singing, Between Energy and Lightness
Eleonora Bruni
   
12:30-13:30 Lunch Break
13:30-15:00 Conference:
Chair: Seyhun Topbaş
13:30-15:00 Conference:
Chair: Laçin Modiri
13:30-15:00 Workshop-Musical Approach for Voice Therapy
Ardan Beyarslan
Doğan Balcı

13:30-14:30

Masterclass with Antoine Palloc
13:30-14:00 Quantification The Severity Of Perceived Phonatory Tremor
Youri Maryn
13:30-14:15 Mix and Belting: Emissions in Comparison
Anatomical and Physiological Characteristics, Risks and Pedagogy
Erika Biavati
14:00-14:30 Glottal Stop Production
Youri Maryn
14:15-15:00 Vocal Pedagogy Meets Rehabilitation: A Proposal For Sulcus Vocalis
Experimental Voice Training for Managing Sulcus and Vergeture
Erika Biavati
14:30-15:00 How to Not Affect The Voice ... Toward Placebo Techniques in Voice Therapy Outcome Research
Youri Maryn

14:30-15:30

Masterclass with Antoine Palloc
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-17:00 Discussion-Multidisiplinary Approach to Voice Disorders
Moderator: Gürsel Dursun
15:30-17:00 Conference
Chair:
Hakan Birkent
15:30-17:00 Discussion-The Importance of Voice Training in Choir
Moderator: Sevtap Akbulut
   
  Youri Maryn, Franco Fussi, Erika Biavati, Emel Çadallı Tatar, Erhan Demirhan

Phonomicrosurgery in Professional Singers
Markus Hess

Konferans-Vocal Fold Hemorrhage
Markus Hess

Zoran Stanisavljevic, Bülent Halvaşi, Başak Doğan, Aykut Önder Sarıçiftçi, Masis Aram Gözbek
17:00-18:30 Workshop-How I do it:Complete Acoustic Voice Assessment
Youri Maryn
17:00-18:30 Oral Presentations
Chair: Mehmet Burak Aşık
17:00-18:30 Workshop-Videolaryngostroboscopy
Kürşat Yelken
Necati Enver
Sevtap Akbulut
Bengü Çobanoğlu
   
      S-16 Obstrüktif Uyku Apnesi Nedeniyle Robotik Dil Kökü Rezeksiyonu Ve Epiglottoplasti Yapılan Hastalarda Erken Dönem Ses Değerlendirmesi - Kamil Hakan Kaya
S-17 Sağlıklı Sese Sahip Okulçağı Çocuklarında Fonotravma Davranışı, Vokal Hijyen Bilgi Düzeyi Ve Sesle İlişkili Algısal Değerlendirme Bulgularının İncelenmesi: Preliminer Çalışma - Özlem Beşik Topçu
S-18 Cerrahi Yüz Maskeli Ve Maskesiz Olarak Disfonik Bireylerden Elde Edilen Akustik Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Beyza Sena Peru
S-19 Ses Bozuklukları Hakkındaki Türkçe İnternet Bilgilerinin Kalitesi ve Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi - Ayşe Nur Demirci
S-20 Kas Gerim Disfonisinde Laringofaringeal Reflü Tedavisinin Yeri - Selen Alpergin
S-21 Fonatuar Aerodinamik Analiz Ölçüm Parametrelerine Ait Tanısal Doğruluk Değerleri - Büşra Çınar
S-22 Silikon Tüp Ve Maskeli Silikon Tüp Egzersizlerinde Farklı Uygulama Sürelerinin Çeşitli Zaman Noktalarında Ölçülen Akustik Ve Elektroglottografik Parametrelere Etkisi - Serenay Tulunoğlu
S-23 Fonksiyonel Disfonisi Olan Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinde Bütüncül Ses Terapisinin Etkliliği - Eren Balo
S-24 Total Larenjektomi Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi - Buse Çetinkaya
S-25 Öğretmenlerin Yüz Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitimdeki Ses Semptomlarının İncelenmesi - Ayşe Nur Demirci
S-26 Türkçe Konuşan Trans Kadınların Yapılandırılmış Ve Yarı Yapılandırılmış Konuşma Örneklerine Ait Perde, Gürlük, Entonasyon Ve Rezonans İle İlişkili Akustik Parametreler İle Öz Değerlendirme Ölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Damlasu Yağcıoğlu
S-27 Detection Of Tongue Edema With Ultrasonography During Suspension Laryngoscopy; Preliminary Results - Fakih Cihat Eravcı
S-28 Vokal Kord Nodüllerinde Direk Ve İndirekt Ses Terapisi Etkinliği - Taşkın Tokat
S-29 Ses Bozukluklarının Algısal Değerlendirmesinde Disiplinler Arası Farklılıkların Araştırılması - Eylül Birkent
S-30 Konservatuar Öğrencilerinde Web Tabanlı Ses Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Müge Özçelik Korkmaz
   
TIME HALL A TIME HALL B TIME HALL C TIME HALL D
09:00-10:30 Discussion-Treatment in Professional Voice Disorders
Moderator: Haldun Oğuz
09:00-10:30 Workshop-Acoustic Voice Quality Index
Youri Maryn

10:30-11:30

Masterclass with Antoine Palloc
  Franco Fussi, Elenora Bruni, İlter Denizoğlu, Eylül Birkent, Markus Hess
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30

Conference
Chair:
Kürşat Yelken


11:00-12:30 Workshop-Laser Applications in Voice Disorders
Markus Hess, Esin Özlem Atmış
11:00-12:30 Conference-Respiratory Retraining
Moderatör:
Esra Özcebe

11:30-12:30

Masterclass with Antoine Palloc
11:00-11:45 Bruni Extreme Supraglottic Training: Implications in Singing Pedagogy in Speech Therapy Rehabilitation
Eleonora Bruni, Franco Fussi
  Language and Speech Therapy Approaches in Chronic Cough and Paradoxical Vocal Fold Movement Disorder
Fatma Esen Aydınlı, Elif Tunç Songur
11:45-12:30 The New Challenges of Vocal Coaching: Preparing The Artist For Performance During The Pandemic.
Online Work, in Presence, on Stage

Eleonora Bruni
12:30-13:30 Lunch Break
13:30-15:00 Workshop-Endoscopic Evaluation of Voice Exercises
Güzin Gürel, Sevtap Akbulut
13:30-15:00 Workshop-Pillars of Voice 1 13:30-15:00 Workshop-Voice Transition in Gender Dysphoria

13:30-14:30

Masterclass with Antoine Palloc
 

Breathing: Didactical Strategies to Improve Inspiration, Breath Support and Muscle Relaxation
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Larynx: Didactical Strategies to Manage The Different Mechanisms and Emissions
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Resonance: Didactical Strategies to Perceive and Manage The Vocal Tract

Erika Biavati, Eleonora Bruni

Kürşat Yelken
Eylül Birkent
Necati Enver
Elad Azizli

14:30-15:30

Masterclass with Antoine Palloc
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-17:00 Discussion-Functional Voice Disorders-Management by Case Basis
Moderator: Ozan Özgürsoy
15:30-17:00 Workshop-Pillars of Voice 2 15:30-17:00 Panel-Voice Disorders -Difficult Cases
Moderator:
Haldun Oğuz

 

 
  Afaq Abbasova, Eren Balo, Aydan Baştuğ Dumbak, Gayem Köprücü, Müge Özçelik Korkmaz

Breathing: Didactical Strategies to Improve Inspiration, Breath Support and Muscle Relaxation
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Larynx: Didactical Strategies to Manage The Different Mechanisms and Emissions
Erika Biavati, Eleonora Bruni

Resonance: Didactical Strategies to Perceive and Manage The Vocal Tract

Erika Biavati, Eleonora Bruni

Markus Hess, İlter Denizoğlu, Hakan Coşkun, Zahide Çiler Büyükatalay, Fatma Esen Aydınlı
17:00-18:30 Panel-Aging Voice
Moderator: Ahmet Konrot
17:00-18:30 Oral Presentations
Chair: Bengü Çobanoğlu
17:00-18:30 Workshop-DoctorVox Therapy Technique for Beginners
İlter Denizoğlu

 

 
  Ayşe Sezerman, Franco Fussi, Elif Meryem Ünsal Akkaya, Youri Maryn, Mehmet Burak Aşık   S-01 Effect Of Vocal Hygıene Training Via Vıdeoconference In Teachers - Selmin Karataylı Özgürsoy
S-31 Günlük Yaşam Alışkanlıklarının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi - Dilek Demiral Özgedik
S-32 Pediatrik Vokal Kord Nodülü Olan Hastalara Uygulanan Vokal Fonksiyon Egzersizlerinin Süre Açısından Değerlendirilmesi - Döndü Ünsal
S-33 Konservatuar Öğrencilerinin Ses Sağlığı Ve Ses Farkındalıklarına Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi - Eren Balo
S-34 Türkçe Ses Handikap İndeksi-10’un Kesim Değerlerinin Belirlenmesi - Emel Tahir
S-35 Vokal Kord Kistlerinin Özellikleri Ses Kalitesini Etkiliyor Mu? - Esma Altan
S-36 Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinde Sesle İlişkili Yaşam Kalitesinin Sesi Etkileyen Faktörlerle İlişkisi - İlayda Çelik
S-37 Fleksibl Endoskopik Yutma Değerlendirmesinde Saptanan İnsidental Laringeal Bulgular - Sibel Yıldırım
S-38 Comparıson Of Flexıble Dıstal Chıp Endoscope And Rıgıd Telescope By Cold Lıght, Narrow Band Imagıng And Stroboscopy In Dıagnosıs Of Vocal Fold Nodule And Sulcus Vocalıs - Sinem Kara Peker
S-39 Açık Septorinoplasti Yapılan Hastaların Preoperatif Ve Postoperatif Akustik Analizlerinin Karşılaştırılması - Gamze Çiftçi
S-40 Dil Ve Konuşma Terapistlerinin Gerçekleştirdikleri Ses Terapisi Uygulamalarında Pandeminin Etkisi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi - Begüm Altunbaş
S-41 Mutational Falsetto – Our Experience - Sanja Krejovic Trivic
S-42 Botulinum Toxin Injection in Ventricular Dysphonia; An Unusual Treatment - Reham Abdelwakil Ibrahim
S-43 Botulinum Toxin injection in Bilateral Vocal Fold Immobility - Reham Abdelwakil Ibrahim
S-45 Ses Feminizasyon Cerrahisi Geçirmiş Trans Kadınlar İle Ciskadınların Akustik Ve Algısal Ses Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması - Elif Ezgi Işık
S-46 Profesyonel Ses Perspektifinden Ağız ve Diş Sağlığı Yaklaşımları: Ortodontik Tedavi Süreci - Gül Fahriye Evren
       
18:30-19:30 World Voice Day Concert
Chromas Choir

Chef: Başak Doğan
   
TIME HALL A TIME HALL B TIME HALL C
09:00-10:30 Panel-Treatment in Neurogenic Voice Disorders
Moderator: Elif Aksoy
09:00-10:30 Panel-Speech and Language Therapists' Approach in Voice Disorders
Moderator: Bülent Gündüz
  Mustafa Şahin, Selmin Özgürsoy, Volkan Sünter, Serkan Bengisu, Gamze Yeşilli Puzella Safiye Tekkeli, Önal İncebay, Özlem Cangökçe Yaşar, Elife Barmak
10:30-12:00 Panel-Paediatric Voice Disorders
Moderator: Kayhan Öztürk
10:30-12:00 Panel-Vocal Training in Professional Voice Disorders
Moderator: Tülin Malkoç
  Arzu Tüzüner, Ceki Paltura, Esin Özlem Atmış, Elçin Tadıhan Özkan, Özgül Gergin Tuğçem Aslan Kar, Elif Orhon, Özlem Öner, Ardan Beyarslan, Seta Kürkçüoğlu, Gül Fahriye Evren
12:00-12:30

Closing Ceremony and Concert

Masterclass Concert with Antoine Palloc